رنگ ها

دسته : اجتماعی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
قالب شعر : سپید

شعر

تاکسی‌ها سبز

تاکسی‌ها زرد

تاکسی‌ها نارنجی

سیاه 

خاکستری 

خسته

مسافرهامشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی