عمر فلسطین

دسته : اجتماعی
شاعر : محدثه زندمنش
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا
قالب شعر : سپید

این شعر توسط محدثه زند منش عضو مکاتبه ای کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان استان کهگیلویه و بویر احمد سروده شده است .
مربی مکاتبه ای : مریم سادات

شعر

سیاه ترین روزه ای عمر فلسطین تمام می شود

عاطفه وزن می گیرد

قافیه ها هم ردیف پیدا می کنند

شعر ها همه قدسی می شوند

و حماسه ها سروده می شوند

با وزن غزل 

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی