ابرهای احساس

دسته : عاطفی
شاعر : مهدیه دمورزاده
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا
قالب شعر : سپید

این شعر توسط مهدیه دمورزاده عضو مکاتبه ای استان کهگیلویه و بویر احمد سروده شده است
مربی مکاتبه ای : مریم سادات

شعر

خیال تو مرا به هفت آسمان می برد 

در کنار ابرهای احساس 

آن و قت که من دلتنگم 

دلم می خواهد وقتی باران جای خالی مرا برایت پر می کند

به تمام ابرها بگویم 

تا پایان این دلتنگی برایت ببارند 

و من 

با خیالت سر می کنم .

بدان 

دوست داشتنت آرامم می کند. 

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی