کلبه عشق

دسته : عاطفی
شاعر : مهدیه دمورزاده
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا
قالب شعر : سپید

این شعر توسط مهدیه دمورزاده عضو مکاتبه ای استان کهگیلویه و بویر احمد سروده شده است
مربی مکاتبه ای : مریم سادات

شعر

به راستی من کیستم ؟

کیستم در این دیار ؟

من نمی مانم در این دیار

بال پروازم بده 

راهی شوم تا آن دیار 

می روم آنجا که دل خوشحال باشد

یک دل نه صد دل عاشق باشد

بال پروازم ندهی ؟

یادم بده پارو زنم 

دل به قایق بدهم و دل به دریا بزنم 

می روم می پرسم از کوسه ماهی های عاشق 

که دیار عشق کجاست ؟

یا که نه ،رود محبت کجاست ؟

یا که اصلا تو بگو خانه یار کجاست ؟

یا که نه ساده بگویم "قبله عشق " کجاست ؟

آنجاست که در آن سوی دیار 

تو برو در پی یار 

پرس و جو کن 

می دهند آدرست از اقاقی های بیمار 

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی