بوی بهارمی دهداین بهمن

دسته : ملی، میهنی
شاعر : بهارداودی ازمرکزیک زاهدان
گروه سنی : ۱٣ سال
قالب شعر : غزل

شعر

بوی بهارمی دهداین بهمن

عطریاس می پیچددرتن من

دراین روزهای پرتلاطم

بیشتراحساست می کنم وطن

می گویداین دیوزمانه

این بی نام ونشان ، دشمن

نخواهیددیدچهل سالگی اش 

نمی داندماداریم حب وطن

ماجان خواهیم داددرراهش

می شویم دردفاعش رویین تن

درراه آبادی این سرزمین

همیشه برتن داریم کفن