انقلاب

دسته : ملی، میهنی
شاعر : مریم کیانی ، ازمرکزهامون
قالب شعر : سپید

انقلاب بیون شهیدراه عشق اند
شهیدپیروپیمان رهبر
شهیدمرزوبوم انقلاب اند
شهیدسنگرمیدان جنگند