شهیدان

دسته : ملی، میهنی
شاعر : مریم خلیلی ، مرکزهامون
قالب شعر : سپید

شهیدان رهسپارراه عشقند
شهیدان لاله های انقلابند
شهیدانرهروان خط رهبر
به جزدلدادگی کاری نکردن
شهیدان مهرورزیدن به ایران
دراین خاک ودراین مرزودراین راه

مشخصات شعر
سال تولید : ۱۳۹۷