خم شد کمر شعرم

دسته : عاطفی
شاعر : سارا نمیر- نوجوان- بوشهر
گروه سنی : ۱۱ تا ۱٨ سال به بالا

بستي به سر شعرم

يك پاره فداي تو

شعر

در قالب احساسات

خم شد كمر شعرم

بستي به سر شعرم

يك پاره فداي تو

ارزاني چشمانت

طرحي كه تو زاييدي

شد دست به دامانت

در قالب احساست

گم شد غزل نابم

افسوس كه هر لحظه

بيداري و من خوابم

مشخصات شعر
سال انتشار : ۱٣٩٠