مادربزرگ

شاعر : سارا شاه‌عباسی ـ ٩ ساله- تهران
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال

اون شب اومد به خوابم
گفتش توي بهشتم
خدا پشت و پناهت
عاليه سرنوشتم

شعر

وقتي كه مادربزرگ

خوابيد تو دامن خاك

بالا سرش كه كاشتم

دونه‌ي انگور تاك

اون شب اومد به خوابم

گفتش توي بهشتم

خدا پشت و پناهت

عاليه سرنوشتم

گفتش توي بهشتم

فرشته‌ها رو ديدم

لاي برگ درختا

اسم خدا كشيدم

مشخصات شعر
سال تولید : ۱٣٩٠