اگر دستانم بال بود

دسته : عاطفی
شاعر : شبنم مختاری عضو کودک استان اردبیل
گروه سنی : ٩ تا ۱٣ سال

اگر دستانم بال بود

مي‌توانستم پيش فرشته‌ها بروم

شعر

اگر دستانم بال بود

مي‌توانستم پيش فرشته‌ها بروم

روي رنگين‌كمان بروم

و با ابرها

پشمك درست كنم

مشخصات شعر
سال تولید : ۱٣٩۴