پدرم

دسته : خانواده
شاعر : مُنا رضایی عضو کودک استان کرمانشاه
گروه سنی : ٩ تا ۱٣ سال

آن‌ نگاه پر از سخاوت او
مثل گُل، مثل آبي درياست
او براي من آفتاب و گُل است
او برايم تمام خوبي‌هاست

شعر

پدرم تكيه‌گاه خوبي‌هاست
مهربان با تمام ماهي‌ها
حرف‌ها و پيام و اندرزش
رهنماي شبِ سياهي‌ها

آن‌ نگاه پر از سخاوت او
مثل گُل، مثل آبي درياست
او براي من آفتاب و گُل است
او برايم تمام خوبي‌هاست

كاش مي‌شد براي او، منهم
مثل گُل‌هاي آسمان باشم
در جهاني پر از سياهي و دود
با پدر، خوب و مهربان باشم

مشخصات شعر
سال تولید : ۱٣٩۴