پروانه

دسته : طبیعت
شاعر : جمال فاضل عضو کودک استان چهارمحال‌وبختیاری
گروه سنی : ٩ تا ۱٣ سال

خورشيد مي‌درخشد

در آسمان آبي
پروانه باز رقصيد
در بي‌كران آبي

شعر

خورشيد مي‌درخشد

در آسمان آبي
 پروانه باز رقصيد
 در بي‌كران آبي

پروانه‌ها قشنگند
 در اوجِ آسمان‌ها

در جستجوي جنگل
 سرخ و سفيد و زردند

در امتداد رودي
 پُر از گلِ بهاران

خدا كشيده آن را
 براي مهرباني

كه باز پَر بگيرد

در اوجِ شادماني

مشخصات شعر
سال تولید : ۱٣٩۴