لحظه‌های آبی

دسته : عاطفی
شاعر : شیوا خوشنام عضو کودک
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

حس خوبي بود
اما من ترسيدم
بايد مي‌رفتم
بالِ پرواز در من روييده بود

شاعر عضو کودک استان لرستان است.

شعر

ناگهان چيزي از من روييد

حس خوبي بود

اما من ترسيدم

بايد مي‌رفتم

بالِ پرواز در من روييده بود

پَر گرفتم، تنها بودم

آنجا پُر از عطر گل‌هاي سرخ بود

خاك نم‌زده حس غريبي داشت

و من خوش بودم

لحظه‌هاي آبي رفتند و من ماندم

دلم سوخت، من سوختم

من خواب بودم

 

 مشخصات شعر
سال انتشار : ۱٣٩٧