سوی خدا

دسته : ملی، میهنی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

ديشب تو را در خواب ديدم

پاك و روان چون آب بودي

با آن تنِ پُر خاك و خونت

چون لاله‌اي در قاب بودي

شاعر از اعضای نوجوان استان گیلان است.

شعر

ديشب تو را در خواب ديدم

خوابيده بودي توي تابوت

از هيبت روحِ بلندت

دنيا همه مبهوتِ مبهوت

ديشب تو را در خواب ديدم

سوي خدا پَر مي‌كشيدي

خوشحال و شادان هم‌چو آهو

اين‌سو و آن‌سو مي‌پَريدي

ديشب تو را در خواب ديدم

پاك و روان چون آب بودي

با آن تنِ پُر خاك و خونت

چون لاله‌اي در قاب بودي

آري تو را در خواب ديدم

خوابي فراتر از حقيقت

در خوابِ من اي گوهرِ پاك

آري شهادت شد نصيبت

مشخصات شعر
سال انتشار : ۱٣٩٧