خیال پای من

دسته : اجتماعی
شاعر : بهاره سلمانی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

توي ويترين

يك كتانيِ قشنگ سرخ

جيغ مي‌كشد: مرا بخر، مرا بپوش!

شاعر این اثر از اعضای نوجوان کانون استان تهران است


شعر

توي ويترين

يك كتانيِ قشنگ سرخ

جيغ مي‌كشد: مرا بخر، مرا بپوش!

اين طرف

جيب‌هاي خالي پدر

آن طرف، نگاهِ مادرم

پر از: قشنگ نيست!

بعدِ پوزخند خواهرم

نطق كفش

كور مي‌شود.

جيغِ قرمزش

از خيالِ پاي من

لحظه لحظه دور مي‌شود.

مشخصات شعر
سال انتشار : ۱٣٩٧