همه ی لطف خدا

دسته : اجتماعی
شاعر : فاطمه رجب زاده - عضو کانون پرورش فکری رشت سه - استان گیلان
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۵ سال
قالب شعر : نیمایی

بر سر سنگ زمان
روی دیوار خدا
بر لب آب روان
توی بی باوری آدم ها

شعر

همهي لطف خدا 

            (تقدیم به معلمان عزیز )

 

برسر سنگ زمان 

روی دیوار خدا 

برلب آب روان 

توی بی باوری آدم ها 

یکنفر هست که عاشق باشد 

عاشق عشق خدا 

وبخواهد برساند عشق را 

به من و یا به شما 

اوهمان است که من 

وام دار غزل مهر خدایم از او 

صبرو علم و هنر و نور امید 

روزگاری پر و بالم شده اند 

وچه زیبا تو معلم 

همه ی لطف خدایی بر من 

 

 فاطمه رجبزاده

  مرکز رشت سه

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی