تنهایی

دسته : عاطفی
شاعر : شقایق علیخانی - عضو کانون پرورش فکری رشت دو - استان گیلان
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۵ سال
قالب شعر : نیمایی

کاغذم در دستم
قلمم می گوید
می نویسم بابا
نه کسی اینجا نیست

شعر

تنهايي 

کاغذم در دستم

قلمم می گوید

می نویسم بابا

نه کسی اینجا نیست

نه صدایی آید نه نویدی که دهد ناله ی تلخم پایان

نه که مهر روشن

اطلسی های ترم اینجا نیست

می نویسم آن مرد

می رود با اسبش

زیر باران ، افسوس

و شود آیا که

برهاند من را ...

دیو تنهایی اسیرم کرده ست

کمکم کن یارب

هیچکس اینجا نیست...


 شقايق عليخاني

   مرکز رشت دو

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی