قصه بید پیر

دسته : اجتماعی
شاعر : کارشناس مسئول ادبی استان گیلان
گروه سنی : ۱٣ تا ۱٧ سال
قالب شعر : چهار پاره

بید پیر کوچه مان
خسته و غمگین شده
شانه های کهنه اش
یک کمی سنگین شده

شعر

قصه  بید پیر 

 

بید پیر کوچه­ مان

خسته و غمگین شده

شانه­ های کهنه­اش

یک کمی سنگین شده

***

دوستانش رفته ­اند

از میان کوچه­ مان

جای آن­ها آمده

میله گرد ساختمان

***

کاش توی کوچه باز

هر درختی سایه داشت

بید پیر قصه­ مان

کاش یک همسایه داشت

حمیرا خدابنده دوگاهه، کارشناس مسئول ادبی گیلان

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٨٠