شاه ماهی

دسته : عاطفی
شاعر : نفیسه رمضانپور
گروه سنی : ۱٠ تا ۱۵ سال

عضو کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان اسفراین1 خراسان شمالی

شعر

گاهی وقتها چیزی توی دلم سر میخورد

احساسی بین قلقلک و آرامش

وجود شخ