انار

دسته : عاطفی
شاعر : فاطیما بزگداری
گروه سنی : ۶ تا ٨ سال

در خانه ی ما
یک درخت انار است ....


فاطیما بزگداری عضو کودک مرکز شماره 8 کرمانشاه

شعر

انار

 

در خانه ی ما

یک درخت انار است

که سایه بان ماشین باباست

خوش بحال ماشین بابا

گرمش نمی شود

 

دیروز اما

ماشین بابا

با یک انار خوش رنگ 

کارش کشید

به حمام ماشین ها

 

 

فاطیما بزگداری عضو کودک مرکز شماره 8 کرمانشاه

مشخصات شعر
زبان : فارسی
سال تولید : ۱٣٩۶