دل من می خواهد

دسته : عاطفی
شاعر : هاجر ظفری
گروه سنی : ۱۱ تا ۱٧ سال
قالب شعر : نیمایی


شاعر: هاجر ظفری مربی ادبی مرکز روانسر استان کرمانشاه

شعر

                                      *  به نام خدا *

 

* دل من می خواهد *

 

   دل من می خواهد 

                                که همه دنیا را 

                                                   به قدم پیمایم

و به آن خورشیدی 

                                که به هنگام غروب

                              توی آن شهر بزرگ

سرخ وخواب آلودست

                             دست شادی بدهم

دل من می خواهد

                      پرکشم سوی شب تیره وتار

                                     بشوم همدم ماه

وکنار پروین

               و به نزدیکی تیر

                                 به زحل خیره شوم

دل من می خواهد

                         بروم تا به غروب 

                                و به خورشید سلامی بدهم

دل من می خواهد

                      بروم تا امید

                                   به تو لبخند زنم

به تو که چون سحری

                         سحری در پس یک لیل سیاه

                                                      به تو لبخند زنم

دل من می خواهد

                  به تو نزدیک شوم

                                      نزدیک نزدیک نزدیک

و بگویم: جانا

                      زغم دوریت تنم بیمار و دلم سوخته

مثل یک برگ خزان

                             خشک شد

جسم و تن من فرسود

                       تو مرا لایق لطف خود کن

                    تا که امیدبخندد به دلم

                        و بهارم برسد .

 

                   

                                      هاجر ظفری

                                      مربی ادبی 

            کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

                 استان کرمانشاه شهرستان روانسر

مشخصات شعر
زبان : فارسی
سال تولید : ۱٣٩۶