بچه گربه

دسته : عاطفی
شاعر : حمیرا خدابنده - کارشناس مسئول ادبی استان گیلان
گروه سنی : ٧ تا ۱٧ سال
قالب شعر : چهار پاره

روزی میان کوچه مان
یک بچه گربه مرده بود
شادی میان بچه ها
چون غنچه ای پژمرده بود

شعر

بچه گربه 

روزی میان کوچه مان

یک بچه گربه مرده بود

شادی میان بچه ها

چون غنچه ای پژمرده بود

***

وقتی سکوت بچه ها

با گریه ی مریم شکست

باران اشکی بعد از آن

بر گونه های من نشست

***

رفتم کنار مادرش

با تکه ای  از نان نرم

تا بلکه مهمانش کنم

با کاسه ای از شیر گرم

***

دیگر تو تنها نیستی

ای گربه جان اینجا بمان

با بچه های کوچه مان

آواز شادی را بخوان

حمیرا خدابنده دوگاهه، کارشناس مسئول ادبی کانون گیلان

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال تولید : ۱٣٧٨