لحظه های آسمان

دسته : عاطفی
شاعر : نیایش اسماعیلی
گروه سنی : ٨ تا ۱۴ سال

قسمتی از شعر :
آسمان صاف صاف
و خورشید در میان قلب آن
عکس یادگاری می گیرد

شعر


لحظه های آسمان

پر از لبخندهای صورتی 

پر از شادی های رنگین 

آسمان صاف صاف 

و خورشید در میان قلب آن

عکس یادگاری می گیرد

لحظه لحظه دست های مهربانی

جوانه می زنند

لحظه لحظه بهمن ماه 

نورانی تر می شود

لحظه لحظه آفتاب سبزتر


شاعر : نیایش اسماعیلی عضو مرکز شماره 3 کرمانشاه

 

مشخصات شعر
زبان : فارسی
سال انتشار : ۱٣٩۶