باران بهاری

شاعر : فاطمه ناظری
گروه سنی : ٩ تا ۱۵ سال
قالب شعر : چهار پاره

توصیف امام خمینی (ره)

شعر

 باران بهاریپروانه های مهربانی

روی عبایش می پریدند

یک گله آهوی نجابت

در چشم هایش می دویدند


رنگ دلش هم رنگ دریا

عطر نگاهش مثل باران

انگار بر روی لبانش

گل کرده بود آیات قرآن


او وقت طوفان تباهی

می گشت کوه استواری

اما برای رویش نور

مانند باران بهاری


جامانده ردی از نگاهش

در آسمان پاک ایران

یاد امام مهربان است

خورشید هر قلب مسلمان


فاطمه ناظری - استان کرمانشاه

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٩۶
سال تولید : ۱٣٩۶