باغ سیب

دسته : عاطفی
شاعر : شایسته فلاحی
گروه سنی : ۱۶ تا ۱٧ سال
قالب شعر : سپید

پیراهنت باغی از سیب بود
کاش
آدم بودم!
شایسته فلاحی عضو15 ساله¬ی کانون شماره 2 سمنان و عضو فعال انجمن ادبی آفرینش است. با تمام وجود و هر روز شعر می خواند و می سراید . . .

شعر

1)

پیراهنت  باغی از سیب بود

کاش

آدم بودم!

2)

روی خطوط سیم های تلفن می­نشینم

شاید در میان ازدحام کلمات سرگردان 

مرا هم شنیدی!

3)

تمام کلمات " ماندن " را 

به کفش هایت دخیل می بندم.

شعر بعد  

"بودنت" ردیف می شود.

4)

خیابان ها را 

رو به رسیدنت 

وجب به وجب 

طی می کنم 

کاش 

به بن بست دیدنت 

برسم...

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٩۶