کلاغ جار زد

دسته : عاطفی
شاعر : مطهره جعفری
گروه سنی : ۱٣ تا ۱٧ سال
قالب شعر : سپید

عضو نوجوان مرکز1 مشهد

شعر

کلاغ جار زد

سکوت قلب عاشقان خسته را

کلاغ جار زد

که سهم این کلاغ از جهان

همیشه،تا ابد،همین

خبر رساندن است

که سهم قصه از جهان به سررسیدن و کلاغ

صبر او به سر رسیده است.

ولی هنوز جار می زند

 خبر ندارد او

که شعر تازه ای شده

و روی دفترم چکیده است

چکیده است و می چکم به روی دفترم

که سهم من از این جهان

همیشه بغض،شعر،زمزمه

و از درون چشم خود چکیدن است

مشخصات شعر
زبان : فارسی
سال انتشار : ۱٣٩۵
سال تولید : ۱٣٩۶