تلگرام (٢)

دسته : اجتماعی
شاعر : سیدمحمد هاشمی
قالب شعر : مثنوی

این روزها حال و هوای خانه‏ ی ما
خوب و آرام است
هر چیز
حتی شیرمرغ و جان آدم
در تلگرام است

سیدمحمد هاشمی

شعر

این روزها از آشپزخانه

بوی غذاهای لذیذ و تازه می‏آید

هم سفره‏ی شام و ناهار ما

رنگین‏تر از قبل است

هم زندگی شیرین‏تر از قبل است

در چشم‏های مادرم

انگار یک عالم ستاره می‏درخشد

او مدتی پیش

با دوستان خود

عضو گروه آشپزها شد

این روزها وقتی معلم‏ها

از ما سوال سخت می‏پرسند 

من با پدر

در چند تا کانال می‏گردیم

با دیدن پاسخ

از شوق مثل بچه‏ها خوشحال می‏گردیم

دیگر به دست آوردن هر پاسخ سختی

آن قدرها هم کار سختی نیست

 این روزها وقتی

هر گوشه‏ی دنیا

یک اتفاق تازه می‏افتد

آن لحظه ما هم باخبر هستیم

انگار ما هر لحظه در حال سفر هستیم

این روزها حال و هوای خانه‏ی ما

خوب و آرام است

هر چیز

حتی شیرمرغ  و جان آدم

در تلگرام است