ما؟

شاعر : زهرا کریمی عضو ارشد مرکز شماره ٢ کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٧ سال
قالب شعر : سپید

روز اول گفت : آیاکسی هست ؟
عباس واکبروقاسم وجعفرو....گفتند ماهستیم

شعر


روز اول گفت : آیاکسی هست ؟

عباس واکبروقاسم وجعفرو....گفتند ماهستیم

روزآخرشد وگفت : آیا یاری هست ؟ صدایی نیامد سکوت دشت رادر برگرفته بود

شمشیرهای دشمن جواب دادند  

ماهستیم

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال تولید : ۱٣٩۶