پولک باران

دسته : طبیعت
شاعر : حدیثه جلیلی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
قالب شعر : سپید

باد شب ها در آسمان می خوابد

آسمان بالشت و پتویی ابری زیر سرش می گذارد

و درخت شب با نور ماه...
سروده ی حدیثه جلیلی ، عضو کودک مرکز شماره 3 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم

شعر

باد شب ها در آسمان می خوابد 

آسمان بالشت و پتویی ابری زیر سرش می گذارد

و درخت شب با نور ماه

لباسی از برگ برایش می دوزد

خورشید انگشتری از جواهر دستش می کند

فردا عروسی باد و نسیم است

دارد از دریا برایشان پولک می بارد.

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٩۶
سال تولید : ۱٣٩۶