انتظار

انتظار

شاعر : فاطمه عمادی پور
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
قالب شعر : نیمایی

شکوفه دوباره شب شکفته می شود
و روز خسته می رود
دوباره خانه ام پر از سکوت می شود
شکوفه می زند شبم
دوباره می پرم زخواب

شعر

شکوفه دوباره شب شکفته می شود

و روز خسته می رود

دوباره خانه ام پر از سکوت می شود

شکوفه می زند شبم

دوباره می پرم زخواب

دوباره می کنم شتاب

تو از تمام شاخه های من جوانه  می زنی

دوباره جمعه می شود

اسیر انتظار می شوم

اسیر خستگی

اسیر زندگی

ولی فقط به نام تو

شبم دوباره روز می شود

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعرهای روایی (قصه های منظوم)
سال انتشار : ۱٣٩۶
سال تولید : ۱٣٩۶