یاد تو

دسته : عاطفی
شاعر : سیده کیمیا حسینی
قالب شعر : سپید

آسمان هم
از جدایی ما
غمگین است و به حال من گریه می کند.

سیده کیمیا حسینی،13ساله
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره یک ساری

شعر

باران می بارد

من یاد تو می افتم

آسمان هم

از جدایی ما

غمگین است و به حال من گریه می کند.