صدای تو

دسته : عاطفی
شاعر : مژده پاک سرشت
قالب شعر : سپید

درست نیست
بنشینی
دست روی دست
تا من در محاق این خیالات واهی
شعر جان کندنم را بگویم.

مژده پاک سرشت، کارشناس آموزش و پژوهش
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران

شعر

صدای تو

می توانست گونه ای از گیاه نایاب

جنگلی باشد، ناشناخته

و من به کشف آن رسیده باشم

در یک بعد از ظهر نفس گیر تابستان

حالا به نام من ثبت می شود

یا نه

شاید از لوله تفنگ

سربازی عاشق شلیک شده است

و من شهید شده باشم...

درست نیست

بنشینی

دست روی دست

تا من در محاق این خیالات واهی

شعر جان کندنم را بگویم.