رویا

دسته : عاطفی
شاعر : فروغ حسنی
قالب شعر : سپید

غرقه در قصه ی تو
تب دنیای مرا می دانی؟!

فروغ حسنی، عضو ارشد
کانون پروورش فکری کودکان و نوجوانان ساری

شعر

غرق رویا شده ام،

                 می دانم

جای جای دلم رویایی ست

بی خبر از همه کس،

از اوضاع

محو آفاق شدم،

می دانی؟!

این دلم با همه کس جنگید و

این زبان با همه پرخاش بکرد

وصف شب های مرا می دانی؟!

بغض راه نفسم بگرفت

اشک در گوشه چشم ام خشکید

وصف روز و شب من شد این راز!

راز پنهان مرا می دانی؟

ماه آن یار قدیمی با من

قصه ها از تب دنیا می گفت

من ولی

 غرقه در قصه ی تو

تب دنیای مرا می دانی؟!