بلندپروازی های من

دسته : عاطفی
شاعر : فاطمه شوندی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
قالب شعر : سپید

از بلند پروازی هایم
سقف آسمان گاهی
کوتاه می شود...
سروده ی فاطمه شوندی ، عضو نوجوان مرکز شماره 7 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم

شعر

از بلند پروازی هایم 

سقف آسمان گاهی

کوتاه می شود...

و تو

برای دلخوشی من

_ دختر اندیشه های بلند روزهای کوتاه _

سقف آسمانت را بلندتر می کنی..

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٩۶
سال تولید : ۱٣٩۶