عروسک خرسی

دسته : عاطفی
شاعر : فاطمه شوندی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
قالب شعر : سپید

دیشب
درز دل عروسک خرسی ام
شکافته شد
و درد دلهايم از دلش بیرون ریخت...

سروده ی : فاطمه شوندی، عضو نوجوان مرکز شماره 7 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم

شعر

دیشب 

درز دل عروسک خرسی ام 

شکافته شد 

و  درد دلهايم از دلش بیرون ریخت...

دل کوچک خرسی اما

تاب دلواپسی هايم را ندارد

روزی که درز دل همه ی خرسی ها شکافته شود 

برای من فقط تو می مانی و تو...

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٩۶
سال تولید : ۱٣٩۶