لبخند دل

دسته : عاطفی
شاعر : مهلا علی نژاد
قالب شعر : سپید

به خدا قسم دوستت داشتم
رفتی و من ماندم

مهلا علی نژاد، 12 ساله
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
بخش مکاتبه ای آفرینش های ادبی

شعر

به خدا قسم دوستت داشتم

رفتی و من ماندم

 با یک دنیا درد و غم

از آن روز دگر چشم ام

جهانی را نمی دید

تا که تو آمدی باز

دلم به دنیا خندید ناز