جوهر ماه

دسته : عاطفی
شاعر : علی اکبر عبدالله زاده
قالب شعر : غزل

خاطراتی مغموم، آسمانی ابری
ساعتی بی تاب از، آتش بی صبری

علی اکبر عبدالله زاده، 15 ساله
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بهشهر

شعر

خاطراتی مغموم، آسمانی ابری

ساعتی بی تاب از، آتش بی صبری

مرگ چون کولی ها، ژنده پوش است و نزار

ساز ناکوک به دست، درد بی آهنگی

برف باران و نگاه، بر دلی می بارد

عاشقی می سوزد، در تبی طوفانی

اشک در خواب سحر، مثنوی می گوید

جوهر ماه ولی... تا ابد بی رنگی