بیا

دسته : عاطفی
شاعر : الهه عزتی فر
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
قالب شعر : سپید

بیا
تابستانم
بی تو
سرد است...

سروده ی : الهه عزتی فر ، عضو مرکز شماره 8 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم

شعر

بیا

تابستانم

بی ­تو

سرد است

بهارم

بی ­تو

بی­شکوفه

سیم ­خارداری

در نگاهم

چراغی شد

بیا

تا کویر دلم

با تو رنگی بگیرد!

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی
سال انتشار : ۱٣٩۶
سال تولید : ۱٣٩۵