حرف های نگفته ی باران

دسته : عاطفی
شاعر : عاطفه نظریه
گروه سنی : ۱۴ تا ۱۶ سال
قالب شعر : غزل

شعر

روزهای نخست پاییز

حال وروزم عجیب پردرداست

قلب من مثل برگ پاییزی

رنگ و رویش پریده وزرداست

کوچه دردستهای پاییز و

آسمانش تر و تماشایی

کوچه ی خاطرات ابریمان

می دهد بازبوی تنهایی

لب دیوارهای باغ دلم

می چکد اشک های بی پایان

دردل کوچه می شود جاری

حرف های نگفته ي باران

 عاطفه نظريه - سوم دبيرستان-تاريخ تولد:1/6/77-خراسان جنوبي- بشرويه-مربي:نرگس اسماعيلي اول

مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : ترانه
سال تولید : ۱٣٩۶