سرخ گل زیبای دانش

دسته : عاطفی
شاعر : سیده مریم موسوی
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال
قالب شعر : چهار پاره

ای کس که در جانم نهادی
مهر و امید و روشنایی
دوستت دارم فراوان

شعر

سرخ گل زیبای دانش

آموزگار مهربانم    

ای مهر تو مهر خدایی

ای کس که در جانم نهادی

 مهر و امید و روشنایی

دوستت دارم فراوان       

ای شمع زیبای فروزان

آموزگار مهربانم    

 من هرچه دارم از تو دارم

آخر چگونه این طلب را        

باید بپردازم

سیده مریم موسوی،-12ساله

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره یک ساری