یک ستاره

دسته : عاطفی
شاعر : ستاره محمودی
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال
قالب شعر : مثنوی

تشنه بودم، آب خوردم
خسته بودم، تاب خوردم

شعر

یک ستاره         

یک ستاره پیش ما است

خواهر او توی راه است

خواهر او دیر کرده

پشت ابرها گیر کرده

تشنه بودم، آب خوردم

خسته بودم، تاب خوردم

تاب من شد پای بابا

خوابم آمد لالا لالا.

ستاره محمودی، 10 ساله

کانون پرورش فکری سیار روستای فریدونکنار

روستای بنه کنار