مادر

دسته : عاطفی
شاعر : عرفان عابدی
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال
قالب شعر : مثنوی

ای مادر مهربان
با من بمان هر زمان
دوستت دارم همیشه

شعر

مادر

ای مادر مهربان

با من بمان هر زمان

دوستت دارم همیشه

اگهر نباشی نمیشه

اگر نباشی پیشم

غمگین و تنها میشم

رو پیشونیت نوشته

که هستی یک فرشته

برام قصه می خونی

تو مثل ماه می مونی

عرفان عابدی، 12 ساله 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نشتارود