دشمن جوجه ها

دسته : طنز
شاعر : محمدسنا مرادی
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال
قالب شعر : سپید


من گربه دارم یک گربه ناز
یخچال ما را او می کند باز


شاعر - 11 ساله از تكاب

شعر

من گربه دارم    یک گربه ناز

یخچال ما را    او می کند باز

با جوجه ها هم     او هست دشمن

می ترسد از او   این جوجه من

جوجه برایش   یک لقمه چپ

تا می پرد او    تا می کند هَپ

این گربه من     ناز و ملوس است

اما کمی هم    این گربه لوس است

من در کنار   او شاد هستم

از درد و غصه    آزاد هستم


مشخصات شعر
زبان : فارسی
گونه شعری : شعر معیار و رسمی