فراخوان جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی به زبان‌های عربی و انگلیسی منتشر شد

فراخوان نوزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی به زبان‌های عربی و انگلیسی برای مشارکت و حضور علاقه‌مندان دیگر کشورها در جشنواره، ترجمه و منتشر شد.

شرح برنامه

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، علاقه‌مندان به هنر قصه‌گویی می‌توانند با انتخابی آزاد در راستای اهداف تربیتی و پرورش فکر کودکان و نوجوانان حول محورهای مختلف تربیتی، آموزه‌های اخلاقی و هویت ملی و یا قصه با موضوع مذهبی قصه‌های منتخب خود را برای قصه‌گویی آماده کنند و به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

بر اساس این فراخوان قصه‌گویان خارجی می‌توانند به دو شیوه قصه‌گویی با ابزار و بدون ابزار قصه‌های خود را ارایه کنند.

در عین حال مهلت ارسال بیوگرافی کامل و قصه 30 آذر و زمان برگزاری جشنواره بهمن 1395 تعیین شده است.

هم‌چنین، این فراخوان با این مقدمه منتشر شده است: نوزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی به دنبال درخشش قصه‌گویی و گسترش این هنر ارزنده است. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نوزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی را به صورت رقابتی برگزار می‌کند تا از تجربیات قصه‌گویان خارجی در جشنواره هم‌سو و هم‌گام با مربیان کانون بهره لازم را ببرد.

بر این اساس، آثار رسیده به دبیرخانه پس از داوری و انتخاب اولیه، به بخش پایانی راه یافته و از قصه‌گویان بین‌المللی که اجرای قصه و محتوای تربیتی آموزشی قصه‌هایشان از سوی هیات داوران انتخاب شود برای حضور در جشنواره دعوت به‌عمل می‌آید.

همچنین بر اساس این فراخوان، تغییر در محتوی، موضوع و یا روش اجرای قصه‌گویی بعد از ارسال فیلم یا متن قصه پذیرفته نیست و توجه به محتوای قصه با نگاه به هدف‌های تعلیمی و تربیتی، شیوه‌ی اجرای مطلوب و جذاب و به روز برای کودکان و نوجوانان بسیار مهم است.