دختر قهرمان و میر نوروزی

موضوع : این اجرا برداشتی از مراسم و سنتهایی است که در گستره سرزمین ایران برپا می شده است.

نمایش موسیقیایی- حرکتی دختر قهرمان و میر نوروزی، سومین روایت از مجموعه نمایش های دختر قهرمان است که هنرجویان گروه نمایش و ارکستر آموزشگاه موسیقی سروستان در تاریخ 16 و 17 اسفند ماه سال جاری در سالن آزادی تهران به روی صحنه خواهد رفت.این اجرا حاصل کارگاه های آموزشی ارائه شده در آموزشگاه سروستان است.


شرح برنامه

در آغاز قصه، چو بود و نبود     در آخر، ز بود و نبودش بصیرت فزود 

ز افسانه های پندار نیک    برون می تراود گفتار و کردار نیک

در افسانه ها آمده است، هرگاه در فصل زمستان، هوا آنچنان سرد شود، که مردم تحمل نکنند، میگویند آه سرد عروس سرما، دامان شهر را گرفته است. در آن هنگام، مردم باید آتش روشن کنند، لباس قرمز بپوشند و در شهر مراسم شادی و پایکوبی به راه بیندازند. به این امید که آه سرد عروس سرما را گرم کنند.

 و اگر کولاک و بوران شود و سرمای هوا از حد بگذرد، مراسم عروسی عروس سرما را به راه می اندازند. کودکان، دامادی عروسکی را درست می کنند، لباس قرمز به او می پوشانند و آن را در شهر میگردانند و می رقصانند. مردم به روی آنها نقل و نبات می ریزند. شاید عروس سرما، داماد را بپذیرد، گرمای عشق در وجودش بیاید و از سرمای هوا کم شود.زمان اجرا: ۱۶ و ۱۷ اسفند، ساعت ۱۸
محل اجرا: سالن آزادی(برج آزادی)
تهیه بلیت فقط از طریق سایت تیوال

مشخصات برنامه
ساعت برگزاری : ساعت ۱٨
مکان برگزاری : سالن آزادی (برج آزادی)
از تاریخ :
۱٣٩٧/۱٢/۱۶
تا تاریخ :
۱٣٩٧/۱٢/۱٧