فراخوان موسسه مطالعات کودکی مدرس برای ارسال مقاله در حوزه آموزش پیش از دبستان

برگزار کننده / مشارکت‌کنندگان : موسسه مطالعات کودکی مدرس

موسسه مطالعات کودکی مدرس فراخوانی را منتشر کرده و از پژوهشگران، نویسندگان و صاحب نظران حوزه آموزش پیش از دبستان درخواست کرده است که مقالات خود را برای چاپ در ستون تاک روزنامه شرق بفرستند.

شرح برنامه

هر هفته در ستون تاک روزنامه شرق مطالبی درباره تربیت در اوان کودکی (تاک) کارشناسان این حوزه منتشر می‌شود. در این فراخوان آمده است که «هدف این است که آرام‌آرام در کشور از مرحله ذکر اهمیت توجه به این دوره مهم زندگی عبور کنیم و وارد مرحله اقدام و عمل درست شویم. این اقدام هم ناظر بر چرخش‌های نگرشی و عملی والدین و مربیان است و هم ناظر بر سیاست‌گذاری کشور برای این دوره است.»

پژوهشگران، نویسندگان و صاحب‌نظران حوزه آموزش پیش از دبستان می‌توانند مقاله‌های خود را برای مسئول اجرایی چاپ مقالات خانم ولیجانی به آیدی زیر بفرستند:
@AnasimV
شماره تماس در تلگرام: ۹۳۵۶۲۹۹۹۰۱
 

مشخصات برنامه