تمدید فراخوان جشنواره نقاشی زیر چتر صلح

دسته : مسابقه ها
موضوع : موضوع جشنواره نقاشی «زیر چتر صلح» صلح، دوستی، مدارا، آشتی، آرامش است.
تماس با دبیرخانه/ ذخیره جا : ۹۳۳۷۳۵۷۵۷۶
گروه سنی : ٣ تا ٨ سال

رصت ارسال آثار به جشنواره نقاشی «زیر چتر صلح» تمدید شد و کودکان ۳-۸ سال می‌توانند آثار خود را تا ۲۲ مرداد برای این جشنواره بفرستند. جشنواره نقاشی «زیر چتر صلح» را انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری کمیسیون ملی یونسکو- ایران و گروه سفیران صلح و دوستی برگزار می‌کند.

شرح برنامه

موضوع جشنواره نقاشی «زیر چتر صلح» صلح، دوستی، مدارا، آشتی، آرامش است.
هدف از برگزاری این جشنواره افزایش توجه و تمرکز در زمینه صلح و مدارا، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ صلح و آشتی در کودکان و ترغیب آنان به اندیشیدن در زمینه صلح و مطالب در ارتباط با صلح و آشنایی با دنیای ذهنی آنان در حوزه صلح است.
کودکان بین ۳-۸ سال می‌توانند آثار خود را با موضوع  صلح، دوستی، مدارا، آشتی، آرامش در قطع A۴ به همراه ذکر مشخصات کودک در برگی مجزا برای این جشنواره بفرستند.
آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره نقاشی «زیر چتر صلح» تا ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷ است.

زمان و مکان برگزاری جشنواره نقاشی «زیر چتر صلح» و امتیازات آن پس از داوری آثار اعلام می‌شود. به همه کودکان شرکت کننده گواهینامه شرکت در جشنواره اهدا خواهد شد و به سه اثر برگزیده هدایایی اهدا خواهد شد.

نشانی: تهران، میدان انقلاب، ابتدای کارگر شمالی، خیابان فرصت شیرازی، خیابان شهید مجید ثابت، پلاک ۳، طبقه ۴
کدپستی: ۱۴۱۸۸۱۴۹۸۴

برای اطلاعات بیشتر درباهر جشنواره نقاشی «زیر چتر صلح» با این شماره تماس بگیرید: ۹۳۳۷۳۵۷۵۷۶


مشخصات برنامه
تا تاریخ :
۱٣٩٧/٠۵/٢٢