تریلی سیار نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

موضوع : تئاتر

تریلی سیار نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از 23 تا 27 مرداد 1395 هر روز در دو نوبت نمایش «مبارک» را برای بچه‌های استان زنجان به روی صحنه می برد.

مشخصات برنامه
ساعت برگزاری : ۱٩ عصر
٢۱ شب