بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی

بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی مرحله استانی در استان هرمزگان
زمان :
1 شهریور 1396
مکان :
بندرعباس ، اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شرح برنامه

شرکت کنندگان در جشنواره : 

مربیان فرهنگی ، هنری ، ادبی مراکز ثابت ،سیار و پستی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

آزاد ( روحانیون ، معلمان ، دانشجویان ، اولیای تربیتی ، کارکنان ستادی کانون ، مادران و پدران و ...)

پدربزرگ ها و مادربزرگ ها

نوجوانان (14 تا 17 سال ) عادی و فراگیر

علاقه مندان به قصه گویی از سایر کشورها