باز نشر شد

داستان یک پهلوان به قلم نادر ابراهیمی

تاریخ خبر : ۱٣٩۵/٠٩/٢۴

«عبدالرزاق پهلوان» عنوان کتابی است به قلم نادر ابراهیمی و با تصویرگری علی‌اکبر صادقی که بار دیگر به دست علاقه‌مندان رسیده است.

شرح خبر

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و امور‌ بین‌الملل کانون، کودکان گروه سنی «ج» (10 تا 12 سال) می‌توانند با زندگی یکی از پهلوانان ایرانی در قالب یک کتاب آشنا شوند.

بر این اساس در زمان ابوسعید از نوادگان چنگیز خان دو پهلوان زندگی می‌کردند. یکی در دربار ابوسعید زندگی می‌کرد و دیگری پهلوان جوانمردی بود به نام عبدالرزاق. کار او کمک به مردم و دستگیری از بینوایان و ضعفا بود. دست تقدیر این دو پهلوان را رو به روی هم قرار می‌دهد و عبدالرزاق امیری لشکر ابوسعید می‌شود. پس از مرگ ابوسعید، پهلوان عبدالرزاق با حاکمان مغول نبرد می‌کند و سرانجام در سبزوار بر تخت فرمانروایی می‌نشیند و برای مدتی به ستم‌گری و تاخت و تاز آنان در ایران خاتمه می‌دهد.

این کتاب نخستین بار در سال 1351 از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است. انتشارات کانون این اثر را ویرایش کرده و بار دیگر به دست مخاطبان رسانده است.

گفتنی است این اثر در قطع خشتی، در 24 صفحه و با قیمت 3هزار و 100 تومان منتشر شده است.